На главную


Реклама:

Европейские университетыУкраина

 

НТУ

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут”

Товажнянський Леонід Леонідович - pектор, лауреат Державної премії України, академік, доктор технічних наук, професор Товажнянський Леонід Леонідович - pектор,
доктор технічних наук, професор, академік, лауреат Державної премії України.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", заснований в 1885 році, найстаріший технічний ВНЗ лівобережжя України.

Його історія стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної та культурної історії країни. З університетом пов'язані імена лауреата Нобелівської премії Л.Д. Ландау, всесвітньо відомих вчених - академіків
Н.Н. Бекетова, П.П. Буднікова, А.К. Вальтера, А.М. Ляпунова, Г.Ф. Проскури,
В.І. Атрощенка, А.С. Бережного, А.М. Підгорного, почесних докторів
Д.І. Менделєєва і М.Є. Жуковського, а також засновника Харківської політехніки професора В.Л. Кирпичова та ін.

Сьогодні в складі університету:
23 факультети, 87 кафедр, зокрема, військова, інститут танкових військ, верстатоінструментальний технікум, науково-технічна бібліотека з фондом понад 2 млн. томів, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів, центр дистанційної освіти, науково-дослідна частина,три науково-дослідних інститути.
Експериментальні бази “Молнія” і “Іоносфера” визнані національним надбанням України.
Працюють магістратура, аспірантура, докторантура. Щорічно працівники університету захищають понад 60 кандидатських і докторських дисертацій.

За участі НТУ “ХПІ” організовано навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять 15 ліцеїв, 6 гімназій, 100 середніх шкіл, 37 технікумів і коледжей, 23 СПТУ міста Харкова і області, на учнів і студентів яких поширюються пільги при зарахуванні до університету.

ХПИВ ньому навчаються понад 20 тис. студентів за 73 спеціальностями, 320 аспірантів, серед яких близько 1000 іноземців з 31 країни світу. Діє центр підготовки іноземних громадян, головною метою якого є надання їм освітніх послуг.

Тут працюють 1700 викладачів та науковців, серед яких 160 докторів наук і професорів та понад 800 кандидатів наук і доцентів, 18 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників вищої школи України, 8 лауреатів Державних премій, 3 академіки та член-кореспондент НАН України, 26 академіків галузевих АН України.

За останні п'ять років вчені університету удостоєні п'яти Державних премій України в галузях науки, техніки та архітектури.

25 наукових шкіл НТУ “ХПІ” визнані в країні і далеко за її межами.
Обсяг наукових досліджень перевищує 8,5 млн.грн.

Університет співробітничає за міжнародними програмами, проектами, грантами з провідними університетами 19 країн світу. Його партнерами є 48 вищих навчальних закладів та фірм практично з усіх континентів світу, що свідчить про його широке визнання і високий міжнародний авторитет.

Університет здійснює підготовку студентів за напрямами:

Інженерна механіка
Менеджмент
Прикладна фізика
Екологія
Прикладна математика
Механіка
Комп‘ютерні наукиХПИ
Інженерне матеріалознавство
Інженерна механіка
Енергетика
Електротехніка
Комп‘ютерні системи
Автоматика і управління
Комп’ютерна інженерія
Хімічна технологія та інженерія
Харчова технологія та інженерія
Електромеханіка
Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології
Електроника
Електронні апарати
Метрологія та вимірювальна техніка 
Фізичне виховання і спорт
Економіка і підприємство
Прилади
Телекомунікації
Філологія
Залізниці та залізнична техніка.

Вул. Фрунзе, 21,
м. Харків, 61002, Україна,
тел. 38(0572) 43-90-28, 43-26-81,
факс: 38(0572) 40-06-01.
E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua
http://www.kpi.kharkov.ua

Rambler's Top100
© 2003 Департамент подготовки персонала ВУАБ. Все права защищены.
E-mail: eu@unisvit.com

Техническая поддержка и продвижение - ARTVIZICOM, Ltd   www.artvizi.com