Реклама:

Европейские университетыУкраина

 

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень акредитації: ІV. Університет є провідним багатопрофільним навчальним закладом у галузі зв`язку та інформатизації. Тут готують бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Навчальний процес в університеті забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, в складі якого понад 75 відсотків викладачів, що мають наукові ступені докторів і кандидатів наук, вчені звання - професорів і доцентів. До навчального процесу залучаються також відомі науковці академічних інститутів НАН України, провідні фахівці галузі зв`язку.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу: комп`ютерні класи, лабораторії, використовує мережу Інтернет. Навчання на факультетах здійснюється за новітніми технологіями, до яких слід віднести дистанційне навчання. В університеті створено кафедру дистанційного навчання, відкрито навчально-консультаційні пункти університету в Ізмаїлі, Севастополі, Харкові, Львові.

До структури університету входять Київський коледж, Львівський і Харківський технікуми. При університеті діють: Науково-інженерний центр лінійно-кабельних споруд (НІЦ ЛКС) і Науково-аналітичний центр телекомунікацій (НАЦ-Телеком). Університет веде військову підготовку студентів.

Підготовка студентів здійснюється за спеціальностями:
“Телекомунікаційні системи та мережі”,
“Інформаційні мережі зв`язку”,
“Поштовий зв`язок”,
“Менеджмент організацій”,
“Системи захисту від несанкціонованого доступу”,
“Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”,
“Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом”,
“Захист інформації в комп`ютерних системах та мережах”,
“Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”,
“Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення”,
“Комп`ютерні системи та мережі”.

Вул. Солом`янська, 7, м. Київ, 03110, Україна.
Тел. (044) 248-85-93 Факс: (044) 248-85-78 E-mail:c-a-a@mail.ru

Rambler's Top100
© 2003 Департамент подготовки персонала ВУАБ. Все права защищены.
E-mail: eu@unisvit.com

Техническая поддержка и продвижение - ARTVIZICOM, Ltd   www.artvizi.com