Реклама:

Европейские университетыУкраина

 

Національний авіаційний університет

НАУ - єдиний вищий навчальний заклад України, який працює з урахуванням стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації ІСАО. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого 20 академіків, членів-кореспондентів НАН України, 32 академіки галузевих академій наук, 185 докторів наук, професорів і 600 кандидатів наук, доцентів.

До навчального процесу залучаються провідні спеціалісти авіакомпаній і промислових підприємств. Серед викладачів 42 лауреати Державних премій та заслужених діячів науки і техніки України. У складі університету чотирнадцять інститутів, сімнадцять факультетів, три коледжі, технікум, два авіакосмічні ліцеї та Європейські регіональні навчальні центри Міжнародної організації цивільної авіації.

Форми навчання в університеті: денна, заочна, дистанційна, екстернат. Підготовка фахівців фінансується з державного бюджету, юридичними та фізичними особами. Протягом року проводиться набір на контрактних умовах. Вартість навчання за контрактом залежить від форми та напряму підготовки і становить 170-650 грн. на місяць.

Напрями підготовки і спеціальності:
Авіація і космонавтика: “Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів”,
“Літаки і вертольоти”,
“Обладнання повітряних суден”,
“Системи аеронавігаційного обслуговування”,
“Технології та технологічне обладнання аеропортів”.
Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології:
“Комп`ютерно-інтегровані технології, технологічні процеси і виробництва”.
Будівництво:
“Автомобільні дороги та аеродроми”,
“Промислове та цивільне будівництво”.
Геодезія, картографія та землевпорядкування:
“Землевпорядкування та кадастр”.
Екологія:
“Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Економіка і підприємництво:
“Економіка підприємства”,
“Маркетинг”,
“Облік і аудит”,
“Міжнародна економіка”.
Електронні апарати:
“Біотехнічні та медичні апарати і системи”.
Електротехніка:
“Електротехнічні системи електроспоживання”,
“Світлотехніка і джерела світла”.
Єнергетика:
“Газотурбінні установки і компресорні станції”,
“Енергетичний менеджмент”.
Інформаційна безпека:
“Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”,
“Захист інформації в комп`ютерних системах і мережах”,
“Системи захисту від несанкціонованого доступу”,
“Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом”.
Комп`ютерна інженерія:
“Комп`ютерні системи та мережі”.
Комп`ютерні науки:
“Інформаційні управляючі системи та технології”,
“Програмне забезпечення автоматизованих систем”.
Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління:
“Системи управління і автоматики”.
Менеджмент:
“Менеджмент організацій”,
“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,
“Логістика”.
Метрологія, стандартизація та сертифікація:
“Інформаційно-вимірювальні системи”.
Право:
“Правознавство”.
Соціологія:
“Соціологія”.
Радіотехніка:
“Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення”, “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”.
Транспортні технології:
“Організація перевезень та управління на транспорті”, “Організація авіаційних перевезень”.
Хімічна технологія палива та інженерія
: “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів”, “Біотехнологія”.
Філологія:
“Переклад”.
Психологія: “Психологія”.
Мистецтво: “Дизайн”.

Просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, Україна.
Приймальна комісія: тел. (044) 483-41-05.

Rambler's Top100
© 2003 Департамент подготовки персонала ВУАБ. Все права защищены.
E-mail: eu@unisvit.com

Техническая поддержка и продвижение - ARTVIZICOM, Ltd   www.artvizi.com