Реклама:

Европейские университетыУкраина

 

Національний університет харчових технологій

Національний університет харчових технологій - єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: від молодшого спеціаліста до магістра з 27 спеціальностей та 29 спеціалізацій для харчової, м`ясо-молочної, фармацевтичної й інших галузей промисловості.

В університеті навчається майже 12 тисяч студентів денної та заочної форми навчання. До послуг студентів - науково-технічна бібліотека, їдальні та буфети, студентський спортивно-оздоровчій табір, студентське містечко, навчальний корпус фізичного виховання, музей історії та розвитку університету.

В НУХТ функціонують 40 кафедр, що мають 27 філій, та вісім навчально-науково-виробничих комплексів на провідних підприємствах галузі, в проектних і науково-дослідних установах. Працюють 550 викладачів, у тому числі 68 професорів, докторів наук і 324 доцентів, кандидатів наук. Серед них 17 академіків і членів-кореспондентів Української академії аграрних наук і галузевих академій наук, 13 лауреатів Державної премії України, 5 заслужених діячів науки і техніки, 98 заслужених працівників освіти.Вартість навчання на платному відділенні: 4500 грн на рік.

Підготовка майбутніх спеціалістів в університеті здійснюється на семи факультетах:
- механічному;
- енергетичному;
- автоматизації та комп`ютерних систем;
- економіки і менеджменту;
- технології цукристих речовин та функціональних харчових продуктів;
- технології бродильних і хлібопекарських виробництв;
- технології м`ясо-молочних виробництв.

Відповідно до запитів життя і народного господарства в університеті готують фахівців з таких спеціальностей:
“Маркетинг”,
“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,
“Фінанси”,
“Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”,
“Холодильні машини і установки”,
“Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”,
“Машини і технологія пакування”,
“Технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення",
“Машини і технології переробки використаної упаковки”,
“Екологія та охорона навколишнього середовища”,
“Харчові технології багатопрофільних підприємств”,
“Технологія парфюмерно-косметичних виробів”,
“Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів і виробництв”,
“Обладнання цукеркового і шоколадного виробництва”,
“Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємств”,
“Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці”,
“Економіка і право”,
“Менеджмент митної справи”.

Вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033, Україна.
Тел. (044) 220-64-00, 221-78-36, 220-67-13, 227-94-92

Rambler's Top100
© 2003 Департамент подготовки персонала ВУАБ. Все права защищены.
E-mail: eu@unisvit.com

Техническая поддержка и продвижение - ARTVIZICOM, Ltd   www.artvizi.com